Metsästäjä tarvitsee oikeanlaiset patruunat kivääriin

Kiväärin patruunat valitaan sen mukaan, minkälaista kivääriä käytetään ja mihin tarkoitukseen. On olemassa kivääreitä, joiden kaliiperi soveltuu kaiken riistan metsästykseen, tällöin on kyseessä yleiskaliiperi, joka soveltuu hyvin esimerkiksi aloittelevalle metsästäjälle. Tällä kertaa aiheenamme on metsästys- ja ammuntaharrastus, kiväärit ja patruunat kivääriin. Jos metsästys tai ammunta kiinnostavat, toivottavasti löydät kirjoituksesta hyödyllistä tietoa. Metsästykseen tarvitaan metsästyskortti Metsästystä ei voi aloittaa ilman metsästäjätutkinnon suorittamista, joka antaa perustiedot metsästykseen liittyvistä eri osa-alueista. Eri osa-alueet, joita metsästäjän täytyy hallita, ovat metsästyslainsäädäntö, lajintuntemus, riistaekologia ja riistanhoito, eettinen ja kestävä metsästys, aseet ja patruunat metsästyksessä, metsästyksen turvallisuus, pyyntivälineet ja -menetelmät ja saaliin käsittely. lue lisää