Metsästäjä tarvitsee oikeanlaiset patruunat kivääriin

Kiväärin patruunat valitaan sen mukaan, minkälaista kivääriä käytetään ja mihin tarkoitukseen. On olemassa kivääreitä, joiden kaliiperi soveltuu kaiken riistan metsästykseen, tällöin on kyseessä yleiskaliiperi, joka soveltuu hyvin esimerkiksi aloittelevalle metsästäjälle. Tällä kertaa aiheenamme on metsästys- ja ammuntaharrastus, kiväärit ja patruunat kivääriin. Jos metsästys tai ammunta kiinnostavat, toivottavasti löydät kirjoituksesta hyödyllistä tietoa.

Metsästykseen tarvitaan metsästyskortti

Metsästystä ei voi aloittaa ilman metsästäjätutkinnon suorittamista, joka antaa perustiedot metsästykseen liittyvistä eri osa-alueista. Eri osa-alueet, joita metsästäjän täytyy hallita, ovat metsästyslainsäädäntö, lajintuntemus, riistaekologia ja riistanhoito, eettinen ja kestävä metsästys, aseet ja patruunat metsästyksessä, metsästyksen turvallisuus, pyyntivälineet ja -menetelmät ja saaliin käsittely.

Metsästyksessä ja aina asetta käsitellessä turvallisuus on erittäin tärkeää

Turvallisuus on erittäin tärkeää ampuma-aseita käsitellessä, huoltaessa ja säilyttäessä. On erittäin tärkeää opetella turvallinen aseenkäsittely sekä tiedostaa metsästykseen ja aseiden käsittelyyn liittyvät riskit. Aseita käsitellessä voi aina sattua erittäin vakavia onnettomuuksia, joten omalla toiminnallaan kannattaa pyrkiä turvaamaan sekä oma että muiden turvallisuus. Aseen käsittelyssä noudatetaan aina turvallisuussääntöjä.

Tärkeimmät turvallisuus säännöt aseen käsittelyssä

Turvallisuuden vuoksi metsästyksessä ja ampumaradalla ampuessa tulee noudattaa sitä varten olevia sääntöjä. Aseen turvallisen käsittelyn kannalta kannattaa aina noudattaa sääntöjä, joista ei tee poikkeuksia. On tärkeää, että asetta käsitellään aina kuin se olisi ladattu ja aseen lataus tarkistetaan aina ensimmäiseksi sitä käsitellessä. Aseen piipulla ei saa osoittaa mitään, mitä ei ole tarkoitus ampua ja aseen piippu kannattaa aina pitää kohti maata tai taivasta silloin, kun aseella ei ole tarkoitus ampua mitään. Sormea ei pidetä liipaisimella, ellei kohde ole tähtäimessä. Ammuttavasta kohteesta tulee aina olla varma. Ampumaradalla harjoitellessa kannattaa myös aina käyttää ampumalaseja ja kulosuojaimia.

Kiväärin valinta ja patruunat kivääriin löytyy asiantuntevalta jälleenmyyjältä

Kiväärillä täytyy opetella ampumaan oikein ja se täytyy myös osata säätää oikein. Metsästäessä on mahdollista ampua eri ampuma-asennoista ja asento on myös hyvä opetella tukemaan oikein. Ampua voi esimerkiksi pysty-, istuma-, makuu- ja polviasennosta. Ensimmäistä kivääriä ostaessa kannattaa kääntyä asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ja samalla kannattaa myös valita patruunat kivääriin. Oulun Ase Oy tarjoaa välineet ja tarvikkeet metsästykseen. 


jaa